Menu

Ungdomsråd

Formand
ingen img
Paul Fleischer
Medlem
ingen img
Claus Kragh Sørensen
Medlem
ingen img
Carl Severin Bjønness Kolind
Medlem
ingen img
Søren Østergaard
Medlem
profilepic
Mads Plesner Gram Christensen
Medlem
ingen img
Matilde Mølholt
ingen img
Dan Pedersen